Tietotekniikka opetettavana aineena, 60 op

Osaamistavoitteet

- hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- tuntee tietojenkäsittelyyn liittyvät eettiset normit ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- ymmärtää laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia interaktiivisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden
- osaa soveltaa tietokoneavusteisia opetusmenetelmiä omassa opetustyössään

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tietotekniikka opetettavan aineena 60 op kokonaisuutta on muutettu 13.11.2017 alkaen dekaanin päätöksellä 43/2017.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietotekniikka opetettavana aineena

Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus 35 op
13.11.2017 alkaen aineopinnoista on pakollisia opintoja 10 op ja valinnaisia 25 op.
Pakolliset opintojaksot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Olio-ohjelmoinnin perusteet jakautuu kahdeksi jaksoksi 1.8.2018 alkaen
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Valinnaiset opintojaksot 25– op
Vähintään 25 op, valitaan esimerkiksi seuraavista
Luonnontieteiden tiedekunta