Tietotekniikka opetettavana aineena, 60 op

Osaamistavoitteet

- hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- tuntee tietojenkäsittelyyn liittyvät eettiset normit ja osaa soveltaa niitä käytännössä
- ymmärtää laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia interaktiivisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden
- osaa soveltaa tietokoneavusteisia opetusmenetelmiä omassa opetustyössään

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tietotekniikka opetettavan aineena 60 op kokonaisuutta on muutettu 13.11.2017 alkaen dekaanin päätöksellä 43/2017.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Luonnontieteiden tiedekunta