x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojenkäsittelyopin perusopintoja, 20 ECTS

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee tietojenkäsittelyopin perusteet ja pystyy omaksumaan kehittyvän alan edellyttämät tiedot ja taidot

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin perusopintoja

Faculty of Natural Sciences