x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Pakolliset aineopinnot, 30– ECTS

Osaamistavoitteet

Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa toimia suunnittelijana ja ohjelmoijana ohjelmistoprojekteissa

Kuuluu kokonaisuuksiin

Faculty of Natural Sciences
avaa kaikki

Pakolliset aineopinnot

TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
Faculty of Natural Sciences