Muut opintojaksot, 10 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Muut opintojaksot

Suoritettava 10 opintopistettä
MTTMA1C Analyysi C, 5 op
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op
MTTMA12 Lukualueet, 5 op
MTTMA16 Lukuteoria, 5 op
Luonnontieteiden tiedekunta