x !
Archived Curricula Guide 2017–2019
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Tietojenkäsittelyopin aineopintoja, 40– ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin aineopintoja

Pakolliset aineopinnot 30– op
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä seuraavista.
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIEA4 Projektityö, 5–10 op
TIETA12 WWW programming, 5–10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Faculty of Natural Sciences