x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot, 45–60 op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu opintopolkukohtaisesti. Ks. kokonaisuuksien kuvaukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen aineopinnot

Suoritettava yksi allaolevista
Suoritettava yksi aineopintokokonaisuus valitun opintopolun mukaisesti.
Tietotekniikan matematiikan aineopinnot 55 op
Pakolliset aineopinnot 35 op
MTTMA1A Analyysi A, 5 op
MTTMA1B Analyysi B, 5 op
MTTMA1C Analyysi C, 5 op
MTTMA2 Lineaarialgebra 1B, 5 op
MTTMA3B Algebra 1B, 5 op
Muut aineopinnot 1 10–20 op
Suoritettava 10–20 opintopistettä
Muut aineopinnot 2 0–10 op
Suoritettava 0–10 opintopistettä
Luonnontieteiden tiedekunta