x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina, 25–60 op

Osaamistavoitteet

Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijoille on tarjolla erilaisia informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksia, joita voi suorittaa tutkinnon valinnaisina opintoina.

Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksia ovat:

1. Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perusopinnot 25 op
2. Tietokäytäntöjen opintokokonaisuus 25 op
3. Tieto- ja asiakirjahallinnan opintokokonaisuus 25 op
4. Kirjasto- ja tietopalvelujen opintokokonaisuus 60 op
5. Peli- ja Internet-asiantuntijan opintokokonaisuus, 60 op


Kullekin opintokokonaisuudelle on määritelty omat osaamistavoitteensa.

Sisältö

Opiskelija suorittaa opinnot valitsemansa opintokokonaisuuden vaatimusten mukaisesti.

Lisätiedot

Opiskelija voi suunnitella myös itselleen sisällöltään ja laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden itse valitsemistaan ITI-kursseista - silloin kokonaismerkintä on yleisempi, esim. "Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median perus- ja aineopintoja xx op".

JOO-opiskelijoille voidaan myöntää opetusresurssien rajallisuuden takia opinto-oikeuksia vain perusopintokokonaisuuteen (25 op). Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuuksiin ei oteta ylimääräisiä opiskelijoita.

avaa kaikki

Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media valinnaisina opintoina

Tietokäytäntöjen opintokokonaisuus 25 op
Suoritettava ITIP2 ja ITIA4. Lisäksi valitaan vähintään kolme opintojaksoa muista.
Viestintätieteiden tiedekunta