x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot, 60– op

Osaamistavoitteet

Tietojenkäsittelyopin aineopinnot suoritettuaan opiskelija
• hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy omaksumaan kehittyvän alan edellyttämät tiedot ja taidot
• tuntee tieteelliseen ajattelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään,
• hallitsee tietojenkäsittelytieteiden syventävissä opinnoissa tarvittavat tiedot ja kykenee jatkuvaan oppimiseen,
• omaa tietojenkäsittelyalalla tarvittavat ryhmätyöskentelytaidot
• tuntee alan eettiset normit ja soveltaa niitä työssään
• osaa toimia käytännön ohjelmistoprojekteissa tai käytettävyysasiantuntijana ohjelmisto- ja tuotekehitysprojekteissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden aineopinnot

Kaikkien tutkinto-ohjelman opiskelijoiden tulee suorittaa tietojenkäsittelytieteiden yhteiset aineopinnot 30-35 op ja lisäksi tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja 25-30 op. Aineopintojen kokonaisuuden tulee olla yhteensä 60 op.
Tietojenkäsittelytieteiden yhteiset aineopinnot 35–40 op
Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
TIEA5 Tutkielmakurssi, 5 op
Projektityökurssi 5–10 op
Suoritettava yksi allaolevista
TIEA4 Project Work, 5–10 ECTS
LUOYA200 Innovation Project, 5–10 ECTS
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja 20–25 op
Suoritettava 20–25 opintopistettä
Suoritettava alla olevalta listalta opintoja niin, että yhteisten aineopintojen kanssa aineopintoja yhteensä 60 op. Jaksoja valitessa on syytä huomioida eri maisteriopintojen edellyttämät jaksot.
Luonnontieteiden tiedekunta