x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot, 55 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut tutkinto-ohjelman omissa opinnoissa hankkimaansa osaamista vapaavalintaisilla opinnoilla. Vapaavalintaiset opinnot mahdollistavat osaamisen soveltamisen ja kartuttamisen opiskelijan oman mielenkiinnon ja valitun suuntavaihtoehdon mukaisesti.

Sisältö

I. Yksi 25 opintopisteen laajuinen valinnaisten opintojen kokonaisuus.

Jos valinnaisten opintojen 25 opintopisteen kokonaisuus on matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman opintokokonaisuus tai informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opintokokonaisuus, niin siihen voi laskea mukaan yhteisten opintojen osuuteen kuuluvat opinnot. Tällöin on huolehdittava muissa opinnoissa, että tutkinnon vähimmäislaajuus 180 op täyttyy.

Computational Big Data Analytics -ohjelmaan suuntaaville suositellaan valinnaisiin opintoihin tilastotieteen opintoja.

II. Valinnaisia opintoja 35-40 op, jotka opiskelija voi valita haluamallaan tavalla. Suositellaan opintokokonaisuuksien suorittamista.

Lisätiedot

Lisäitietoja valinnaisista opinnoista löytyy Opiskelun oppaasta http://www.uta.fi/opiskelunopas/opintojen-aikana/valinnaiset-opinnot

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot I 15–25 op
Suoritettava 15–25 opintopistettä
Yksi 25 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Jos valinnaisten opintojen kokonaisuus on Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman kokonaisuus (Matemaattiset opinnot tietojenkäsittelytieteiden opiskelijoille 25 op), niin se voi koostua tässä suoritetuista 15 op:sta sekä yhteisiin opintoihin vaadituista 10 op:sta. Jos valinnaisten kokonaisuus on informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opinnoista, yhteisten opintojen 5 op:n lisäksi tulee tehdä 20 op valinnaisina.
Tilastotiede Computational Big Data Analytics -ohjelmaan suuntaaville
Suoritettava 0–25 opintopistettä
Alla oleva jakso voi sisältyä myös yhteisten opintojen valinnaisiin matemaattisiin
Valinnaiset opinnot II 30–40 op
Valinnaisia opintoja, sen verran, että tutkinnon laajuus 180 op tulee täytee. Nämä valinnaiset opiskelija voi valita haluamallaan tavalla. Suositellaan opintokokonaisuuksien suorittamista.
Luonnontieteiden tiedekunta