x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja, 20–25 op

Sisältö

Valinnaisten valinnassa kannattaa huomioida maisteriohjelmiin tarvittavat pohjatiedot. Katso suosituksia jaksojen valintaan sivulta http://www.uta.fi/sis/tie/kandidaattiohjelma/index.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintoja

Suoritettava 20–25 opintopistettä
Suoritettava alla olevalta listalta opintoja niin, että yhteisten aineopintojen kanssa aineopintoja yhteensä 60 op. Jaksoja valitessa on syytä huomioida eri maisteriopintojen edellyttämät jaksot.
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIETA12 WWW programming, 5–10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Luonnontieteiden tiedekunta