x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelman valinnaiset opinnot, 40 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on laajentanut syventävissä opinnoissa hankkimaansa osaamista. Valinnaiset opinnot mahdollistavat osaamisen kartuttamisen opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Maisteriopintojen valinnaiset opinnot voivat sisältää esim. harjoittelua, muiden tutkinto-ohjelmien valinnaisia opintoja, tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman valinnaisia aine- ja syventäviä opintoja, valinnaisia kieli- ja viestintäopintoja tai täydentäviä opintoja.

Valinnaiset opinnot eivät voi sisältää tietojenkäsittelytieteiden perusopintoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Tietojenkäsittelyopin maisteriohjelman valinnaiset opinnot

Valinnaisiin opintoihin kannattaa sisällyttää jokin muiden tutkinto-ohjelmien tarjoama valinnaisten opintojen kokonaisuus, joka tukee oman suuntauksen opintoja. Valinnaiset opinnot voivat sisältää oman alan harjoittelua.
TIEH0 Harjoittelu, 2–10 op
Luonnontieteiden tiedekunta