Ohjelmistokehityksen pakolliset syventävät opinnot, 40– op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Ohjelmistokehityksen pakolliset syventävät opinnot

TIETS17 Requirements Engineering, 5 ECTS
Optional Course Unit in Software Development 5– ECTS
Valinnainen tietojenkäsittelyopin syventävä opintojakso, voidaan valitaan esim. seuraavalta listalta:
Luonnontieteiden tiedekunta