MTTMUU Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman muut opinnot, 0–2 op

Osaamistavoitteet

Määritelty opintojaksokohtaisesti.

avaa kaikki

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman muut opinnot

MTTTY1 SPSS:n perusteet, 2 op
MTTY4 Työpaja,
LUOYY027 Introduction to R, 2 ECTS
LUOYY027 Introduction to R, 2 op
Luonnontieteiden tiedekunta