Pro gradu -opinnot, 50 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestintätieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Pro gradu -opinnot

ITIS61 Graduseminaari, 10 op
ITIS62 Pro gradu -tutkielma, 40 op
Viestintätieteiden tiedekunta