x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina, 10–80 op

Osaamistavoitteet

Kullekin opintokokonaisuudelle on määritelty omat osaamistavoitteensa.

Sisältö

Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelma tarjoaa valinnaisia opintoja ja opintokokonaisuuksia muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille. Alla on määritelty eri kokonaisuuksia, joita muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat sisällyttää tutkintoonsa valinnaisina opintoina.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelija voi suunnitella myös itselleen sisällöltään ja laajuudeltaan sopivan kokonaisuuden itse valitsemistaan alla mainituista kursseista. Tällöin kokonaismerkintä on yleisempi, esim. "tietojenkäsittelytieteiden perus- ja aineopintoja xx op"

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteet valinnaisina opintoina

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op
Pakolliset opintojaksot 10– op
Suoritettava 10 opintopistettä
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Muut tietojenkäsittelytieteiden aineopintojen jaksot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Riittävä määrä tietojenkäsittelytieteiden valinnaisia aineopintoja
Tietotekniikka opetettavana aineena 60 op
Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus 35 op
13.11.2017 alkaen aineopinnoista on pakollisia opintoja 10 op ja valinnaisia 25 op.
Pakolliset opintojaksot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Olio-ohjelmoinnin perusteet jakautuu kahdeksi jaksoksi 1.8.2018 alkaen
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Valinnaiset opintojaksot 25– op
Vähintään 25 op, valitaan esimerkiksi seuraavista
Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina 30–70 op
Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina 30– op
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus II valinnaisina opintoina 30– op
Edellyttää Ohjelmoinnin osaamiskokonaisuus I tai vastaavat opinnot
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA12 WWW programming, 5–10 op
Tietojenkäsittelyoppi Tietotekniikan matematiikan opintosuunnan opiskelijoille 80 op
Tietojenkäsittelyopin aineopintoja 40– op
Pakolliset aineopinnot 30– op
TIEA2 Olio-ohjelmoinnin perusteet 10 op laajuisena
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
TIETA6 Tietorakenteet, 10 op
TIETA7 Tietokantaohjelmointi, 10 op
Muut aineopinnot 10 op
Suoritettava vähintään 10 opintopistettä seuraavista.
TIETA8 Software Engineering, 5 ECTS
TIEA4 Projektityö, 5–10 op
TIETA12 WWW programming, 5–10 op
TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Tietojenkäsittelyopin syventäviä opintoja 20 op
Suoritettava vähintään 20 opintopistettä seuraavista. Kaikkia opintojaksoja ei järjestetä vuosittain.
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
TIETS11 Data Mining, 5 ECTS
TIETS05 Digital Image Processing, 5 ECTS
TIETS07 Neurocomputing, 5 ECTS
TIETS12 Tietokonegrafiikka, 10 op
Luonnontieteiden tiedekunta