Opinto-oppaat 2018–2019
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opettajan ohjelmoinnin ja opetusteknologian osaamiskokonaisuus I valinnaisina opintoina

TIEVA33 Tietokoneavusteinen opetus, 5–10 op
Luonnontieteiden tiedekunta