x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietohallinnon osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää tietotekniikan merkityksen osana organisaation toimintaa ja johtamista
- hallitsee keskeiset tietojärjestelmien suunnittelun menetelmät
- hallitsee suunnittelun ja ohjelmistokehityksen väliset kytkennät
- tuntee tietotekniikan yhteiskunnallisia vaikutuksia
- hallitsee tietohallinnon periaatteet ja organisoitumisen
- pystyy ohjaamaan sähköisen liiketoiminnan kehittämistä
- osaa soveltaa sähköisen liiketoiminnan strategioita

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Luonnontieteiden tiedekunta