x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina, 35 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee tietojenkäsittelytieteiden perusteet ja pystyy seuraamaan alan kehitystä
- osaa toimia it-projekteissa sovellusalueen edustajana tai itsenäisesti pienehköissä projekteissa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Suoritettava tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman vaatimusten mukaiset perusopinnot 25 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina

Pakolliset opintojaksot 10– op
Suoritettava 10 opintopistettä
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Muut tietojenkäsittelytieteiden aineopintojen jaksot 25 op
Suoritettava 25 opintopistettä
Riittävä määrä tietojenkäsittelytieteiden valinnaisia aineopintoja
Luonnontieteiden tiedekunta