x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tilastotieteen aineopinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisimmät tilastolliset menetelmät sekä niihin liittyvän teorian. Hän osaa käyttää menetelmiä empiirisissä sovelluksissa analysointiin soveltuvan tilastollisen ohjelmiston avulla. Hän ymmärtää saadut analysointitulokset sekä osaa raportoida ne. Hän hallitsee perusasiat tilastotieteen teoriasta erityisesti tilastollisen päättelyn yhteydessä tarvittavan todennäköisyyslaskennan osalta.

Edellytykset

Matematiikan ja tilastotieteen tutkinto-ohjelman perusopinnot suuntautuen tilastotieteeseen tai vastaavat tiedot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Luonnontieteiden tiedekunta