Compulsory studies, 9–13 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Compulsory studies

Suoritettava 9–13 opintopistettä
Swedish course is required only if no Swedish studies were taken in the Bachelor's degree.
LUOYY006 Orientation, 2 ECTS
LUOYY004 Personal Study Planning, 1 ECTS
KKENMP3 Scientific Writing, 5 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta