Fysiikan perusopinnot, 25– op

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet on kuvattu Tampereen teknillisen yliopiston opetussuunnitelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Fysiikan perusopinnot

FYSI1010 Fysiikan työt I, 3 op
Valinnainen opintojakso 1– op
Valinnainen opintojakso.
Luonnontieteiden tiedekunta