Muut aineopinnot, 4– op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Muut aineopinnot

Valinnainen opintojakso
FYSI1370 Statistical physics, 3 ECTS
FYSI1550 Fysiikan seminaari, 1–3 op
FYSI1610 Kvanttimekaniikka I, 5 op
FYSI1620 Solid-State Physics, 3 ECTS
FYSI1670 Astrofysiikka, 3 op
FYSI1850 Fysiikan erikoistyö, 3–12 op
FYSI3100 Aerosol Physics, 5 ECTS
FYSI4090 Computational Physics, 5 ECTS
FYSI5206 Optical spectroscopy, 5 ECTS
Luonnontieteiden tiedekunta