Pakolliset aineopinnot, 31 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Pakolliset aineopinnot

FYSI1320 Fysiikan menetelmät, 5 op
FYSI1340 Termofysiikka, 5 op
FYSI1350 Nanofysiikka, 3 op
FYSI1400 Optiikka, 5 op
FYSI1730 Fysiikan historia, 3 op
Luonnontieteiden tiedekunta