x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Avoin yliopisto-opetus

Sisältö

Tähän osioon on koottu tietoa luonnontieteiden tiedekunnan suunnitellusta avoimesta yliopisto-opetuksesta lukuvuosien 2015-2018 aikana. Opetustarjonta vahvistetaan lukuvuosittain opetusohjelman yhteydessä.

avaa kaikki

Avoin yliopisto-opetus

.
Matematiikan ja tilastotieteen opintoja (avoin yliopisto-opetus)
Tilastotieteen perusopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus) 25 op
MTTTA13 Empiirinen projekti, 5 op
Valinnainen opintojakso 5 op
Suoritettava 5 opintopistettä
Valinnainen muu tilastotieteen opintojakso, joka sopii opintosuunnitelmaan ja tutkintoon. Suositellaan opintojaksoa Todennäköisyyslaskenta, Tilastotieteen matriisilaskenta ja laskennalliset menetelmät tai Tilastolliset ohjelmistot.
Tilastotieteen aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus) 35 op
Pakolliset opintojaksot 20 op
Suoritettava 20 opintopistettä
Jos jokin kursseista sisältyy perusopintokokonaisuuteen, suoritetaan tilalle 5 op kohdasta Muut opintojaksot.
Muut opintojaksot 15 op
Suoritettava 15 opintopistettä
Tietojenkäsittelytieteiden opintoja (avoin yliopisto-opetus)
Tietojenkäsittelytieteiden aineopintokok. valinnaisina opintoina (avoin yliopisto-opetus) 35 op
Pakolliset opintojaksot 10– op
Suoritettava 10 opintopistettä
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Tietotekniikka opetettavana aineena (avoin yliopisto-opetus) 60 op
Tietotekniikka opetettavana aineena, aineopintokokonaisuus 35 op
13.11.2017 alkaen aineopinnoista on pakollisia opintoja 10 op ja valinnaisia 25 op.
Pakolliset opintojaksot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Olio-ohjelmoinnin perusteet jakautuu kahdeksi jaksoksi 1.8.2018 alkaen
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5–10 op
Tietojenkäsittelytieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisena 10 op laajuinen suoritus joko TIEA2.1 tai TIEA2.1A ja TIEA2.1 B
Valinnaiset opintojaksot 25– op
Vähintään 25 op, valitaan esimerkiksi seuraavista
Luonnontieteiden tiedekunta