x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (avoin yliopisto-opetus), 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee tietojenkäsittelytieteiden osa-alueita ja niiden suhteita naapuritieteisiin
- osaa laatia yksinkertaisia tietokoneohjelmia
- osaa suunnitella, toteuttaa ja hyödyntää yksinkertaisia tietokantoja
- tuntee käytettävyyden peruskäsitteet ja osaa tehdä heuristisia käytettävyysarvioita
- tuntee perusasiat tietojärjestelmien ja ohjelmistojen suunnittelusta

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Opintojakson tietojen kohdalla mahdollisesti mainitut opinnot

Lisätiedot

Avoimen yliopiston kotisivut (hakeutuminen opintoihin, maksut): http://www.uta.fi/avoinyliopisto/

Opintoneuvonta:
http://www.uta.fi/avoinyliopisto/yhteystiedot/luo.html

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot (avoin yliopisto-opetus)

Luonnontieteiden tiedekunta