Tietojenkäsittelytieteiden aloitusjaksot, tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja, 6 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tietojenkäsittelytieteiden aloitusjaksot, tietojenkäsittelytieteiden kandidaattiohjelman yhteisiä opintoja

Luonnontieteiden tiedekunta