Aineopintojaksot, 0–15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Aineopintojaksot

Ns. aineopintosääntö koskee vain opetettavan aineen suorittajia. Ks. kokonaisuuden lisätiedot.
MTTMA1C Analyysi C, 5 op
MTTMA10 Johdatus logiikkaan 1, 5 op
MTTMA11 Johdatus logiikkaan 2, 5 op
MTTMA12 Lukualueet, 5 op
MTTMA16 Lukuteoria, 5 op
Luonnontieteiden tiedekunta