Muut syventävät opinnot, 35 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Muut syventävät opinnot

Syventävät opintojaksot 20–35 op
Suoritettava 20–35 opintopistettä
MTTMS1 Algebra 2, 10 op
MTTMS2 Joukko-oppi, 10 op
MTTMS3 Geometria, 10 op
MTTMS5 Kompleksianalyysi, 10 op
MTTMS7 Lineaarialgebra 2, 10 op
MTTMS9 Topologia, 10 op
TIETS01 Algorithms, 5 ECTS
TIETS02 Automaatit I, 5 op
TIETS03 Automaatit II, 5 op
Aineopintojaksot 0–15 op
Ns. aineopintosääntö koskee vain opetettavan aineen suorittajia. Ks. kokonaisuuden lisätiedot.
Luonnontieteiden tiedekunta