x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
DPEDUB.4 Opinnot Tampereen yliopiston Tutkijakoulun tarjonnasta, 0–201 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Opinnot Tampereen yliopiston Tutkijakoulun tarjonnasta

Vapaaehtoiset opinnot
Tieteellisen tutkimuksen perusteet 0–35 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ11 Tieteenfilosofia, 1–10 op
TAYJ12 Tutkimusetiikka, 1–10 op
TAYJ13 Tieteellinen argumentaatio, 1–10 op
Tutkimusmenetelmätaidot 0–90 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ026 Laadullisen aineiston keruu, 1–10 op
TAYJ028 Mixed Methods, 1–10 op
TAYJ029 Muut tutkimusmenetelmät, 1–10 op
Tutkija- ja työelämätaidot 0–60 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ031 Tieteen viestintä, 1–10 op
TAYJ032 Tieteellinen kirjoittaminen, 1–10 op
TAYJ033 Tieteelliset esitykset, 1–10 op
TAYJ034 Tutkimussuunnitelma, 1–10 op
TAYJ035 Tutkimusprosessi, 1–10 op
Muut yhteiset tohtoriopinnot 0–16 op
Opiskelija valitsee suoritettavat jaksot opintosuunnitelmansa mukaisesti
TAYJ042 IASR Lectures, 2–6 op
Kasvatustieteiden tiedekunta