x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KASLOE8 Liikunta, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on monipuolinen ymmärrys liikunnasta kasvatuksellisena, sosiokulttuurisena ja terveyttä edistävänä ilmiönä ja valmiudet toimia liikuntakasvatuksen asiantuntijana.

Lisätiedot

Liikunta pedagogisena ilmiönä 10 op
Liikunta sosiokulttuurisena ilmiönä 10 op
Liikunnan projketi 5 op
Opiskelija voi valita toisen 10 op:n kokonaisuuden kandidaatin ja toisen maisteriopintoihin. Liikunta yhdessä rakentuvana ilmiönä -kurssi (5 op) täydentää opinnot 25 op:n liikunnan perusopinnoiksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Liikunta

KASLOE8.3 Liikunnan projekti, 5 op
Kasvatustieteiden tiedekunta