Äidinkieli ja kirjallisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Äidinkielen ja kirjallisuuden monialaisten erikoistumisopintojen tavoitteena on syventää käsitystä oppiaineeseen liittyvistä sisällöistä ja didaktiikasta. Erikoistumisopinnoista on mahdollista suorittaa myös 10-15 opintopisteen laajuisia suppeampia osaamiskokonaisuuksia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Äidinkieli ja kirjallisuus

KASLOE2.1 Kielitieto, 5 op
KASLOE2.2 Tekstitaidot, 5 op
Kasvatustieteiden tiedekunta