x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot ja osaamiskokonaisuudet

Sisältö

Kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat voivat valita opintokokonaisuuksia tutkintoonsa huomioiden kokonaisuuksia koskevat rajoitukset. Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet on suunnattu luokanopettajaopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Tiedekunnan opetussuunnitelman mukaisten vapaaehtoisten opintojaksojen (esim. Tuutorina toimiminen, Luottamustehtävissä toimiminen, Vapaaehtoistyö) tai vastaavien muiden opintosuoritusten kokonaismäärää rajoitetaan siten, että niitä voi kaikkiaan sisältyä kandidaatintutkinnon minimilaajuuteen enintään 15 op ja maisteritutkinnon minimilaajuuteen enintään 5 op.

avaa kaikki

Kasvatustieteiden yksikkö, vapaaehtoiset opinnot ja osaamiskokonaisuudet

EDU yksikön opiskelija voi suorittaa opintokokonaisuuksia valinnaisina opintoina
KASTUTOR Tuutorina toimiminen, 0–2 op
KASKVTUT KV-tuutorina toimiminen, 0–2 op
KASYRIT Yrittäjyyskasvatus, 5 op
KASVAPAA Vapaaehtoistyö, 1–3 op
Puhekasvatus ja vokologia 60 op
Opiskelijat voivat koota opintojaksoista 60 opintopisteen kokonaisuuden
Valinnaisten perusopetuksessa opetettavien aineiden opintokokonaisuudet 0–25 op
Ensisijaisesti luokanopettajaopiskelijoille tarjottavia valinnaisten opintojen kokonaisuuksia
Kuvataiteen opetettavan aineen opinnot 60 op
Luokanopettajaopiskelijoille mahdollinen KK- ja KM-tutkintoon sisältyvä opintokokonaisuus
Multicultural Study Programme in Education 25 op
25 op tai osa näistä opinnoista
Kasvatustieteiden tiedekunta