x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Eri hakukohteiden opiskelijat suorittavat KM-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä 35 opintopistettä. Nämä voivat muodostua
- yhden oppiaineen/teemakokonaisuuden opinnoista 35 op
- kahden oppiaineen/teemakokonaisuuden opinnoista, esim. 25 op + 10 op
- useamman oppiaineen/teemakokonaisuuden opinnoista, minimissään 2 x 10 op + 15 op yksittäisiä opintojaksoja.

Valinnaisten opintojen kokonaismäärään voi sisältyä enintään 10 op kasvatustieteen maisteriopintojen opintosuuntien opintoja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Kasvatustieteiden tiedekunta