Kasvatustieteet valinnaisina opintoina, 5–70 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa valinnaisen määrän opintojaksoja kokonaisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Kasvatustieteet valinnaisina opintoina

Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa vapaasti valittavan määrän opintojaksoja
Kasvatustieteiden aineopintoja 5–45 op
Muiden yksiköiden opiskelijat voivat suorittaa vapaasti valittavan määrän opintojaksoja
Kasvatustieteiden tiedekunta