x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erityiskasvatus, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää kasvatusyhteisön merkityksen inklusiivisena toimintaympäristönä
- kykenee kohtaamaan oppilaiden moninaisuutta kasvatusyhteisöissä
- osaa valita toimintatapoja ja etsiä ratkaisuja kasvun, oppimisen ja osallisuuden tukemiseen niin yhteiskunnan, kouluyhteisön, ryhmän kuin yksilönkin näkökulmasta
- omaa valmiudet eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteitaan ja arvojaan sekä siihen liittyviä merkityksiä kasvattajana

Sisältö

Erityiskasvatuksen osaamiskokonaisuus tarjoaa opiskelijoille pedagogisia valmiuksia kohdata oppilaiden moninaisuutta kasvatusyhteisöissä. Kokonaisuutta läpäisee ajatus kasvatusyhteisöstä inklusiivisena toimintaympäristönä. Opinnoissa etsitään ratkaisuja kasvun, oppimisen ja osallisuuden tukemiseen niin yhteiskunnan, kouluyhteisön, ryhmän kuin yksilön näkökulmasta. Samalla opiskelijat kehittävät valmiuksiaan eritellä moninaisuuteen yhdistyviä asenteita, arvoja ja merkityksiä kasvattajina.

Opiskelijat voivat koota seuraavista opintojaksoista hakukohteensa opintoihin niveltyvän ja kiinnostuksensa mukaisen 25 opintopisteen laajuisen erityiskasvatuksen teemakokonaisuuden:

Kokonaisuus ei ole tutkintoon valinnaisiksi opinnoiksi tarkoitettu opintokokonaisuus vaan osaamiskokonaisuus, joka koostuu osin sellaisista opintojaksoista, jotka jo muutoinkin sisältyvät tutkinnon eri opintoihin. Jos opiskelija suorittaa 25 opintopistettä kokonaisuuden opintoja, hän voi saada tästä erillisen maininnan tutkintotodistukseensa.

Opintojaksot KASERIT1-KASERIT4 ovat jaksoja, jotka eivät sisälly mihinkään muihin opintokokonaisuuksiin ja joita siksi voi käyttää valinnaisiin opintoihin myös sellaisenaan.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Erityiskasvatus

Opiskelijat voivat koota opintojaksoista 25 opintopisteen kokonaisuuden
KASLOH4A Inklusiivinen koulu, 5 op
Kasvatustieteiden tiedekunta