x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Didaktisen matematiikan perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- näkee koulu- ja yliopistomatematiikan välisiä yhteyksiä
- osaa työskentelytapoja, mukaanlukien monipuolinen opetusteknologia, joita hän voi soveltaa myös tulevassa opettajan työssään
- ymmärtää keskeisten matemaattisten käsitteiden ja aktiviteettien historialliset ja oppimispsykologiset kehityskaaret
- ymmärtää matematiikan yhteiskunnallis-kulttuurisen merkityksen
- osaa yhdistää matemaattisen ongelmanratkaisuperinteen yleisempään pedagogiseen ongelmanratkaisuun

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Didaktisen matematiikan perusopinnot on tarkoitettu Kasvatustieteiden yksikön opiskelijoille.

Suoritettuaan didaktisen matematiikan perusopinnot opiskelija voi suorittaa myös didaktisen matematiikan aineopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Luonnontieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Didaktisen matematiikan perusopinnot

KASMAT2 Geometria, 5 op
KASMAT4 Analyysi opettajille, 5 op
Kasvatustieteiden tiedekunta