x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Musiikki, 25 op

Osaamistavoitteet

Musiikin erikoistumisopinnot suoritettuaan opiskelija on vahvistanut omaa musiikillista ja musiikin pedagogista identiteettiään syventämällä monipuolisesti musiikkikasvatuksessa tarvittavia tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan. Opiskelija pystyy soveltamaan, arvioimaan ja analysoimaan oppimaansa erilaisissa pedagogisissa tilanteissa sekä musiikin opetuksessa että integroivissa kokonaisuuksissa ja ymmärtää ja sisäistää myös musiikin kulttuurisidonnaisen ja eheyttävän luonteen. Opiskelija pystyy itsenäisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan alakouluun soveltuvan musiikkikasvatuskokonaisuuden sekä valikoimaan, soveltamaan ja tuottamaan musiikinpedagogisesti relevanttia opetus- ja oppimateriaalia.

Sisältö

Musiikin tiedolliset valmiudet ja niiden soveltaminen 5 op
Eheyttävä musiikkikasvatus 5 op
Musiikin taidolliset valmiudet ja niiden soveltaminen 5 op
Musiikki yhteisöllisenä ilmiönä 5 op
Soveltava projekti 5 op
Opiskelija voi valita toisen 5 + 5 op kokonaisuuden kandidaatin ja toisen maisteriopintoihin. Tekemällä lisäksi soveltavan projektin, hän saa tehtyä 25 op kokonaisuuden musiikista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Kasvatustieteiden tiedekunta