x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan opintojaksot, 20 op

Lisätiedot

Valinnaiseksi jaksoksi voi ehdottaa myös muuta syventävien opintojen tasoista opettajankoulutusta tukevaa opintojaksoa. Se on sovittava ennakkoon opettajan pedagogisista opinnoista vastaavan opettajan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Kasvatuksen, opetuksen ja oppimisympäristöjen opintosuunnan opintojaksot

Suoritettava 4 opintojaksoa
Kasvatustieteiden tiedekunta