Valinnaiset opinnot/ Varhaiskasvatus, 24 op

Osaamistavoitteet

Varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijat suorittavat KK-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä 24 op, esim. 20 op + 4 op tai 2 x 10 op + 4 op. Valinnaisiin opintoihin tulee sisältyä vähintään kaksi 10 op:n kokonaisuutta. Laajempien opintokokonaisuuksien suorittaminen on suositeltavaa.

Valinnaisia opintoja suositellaan valittavaksi muiden yksikköjen opintotarjonnasta, mutta niitä voi suorittaa myös Kasvatustieteiden yksikössä (ks. vapaaehtoiset opinnot ja opintokokonaisuudet).

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ei voi pääsääntöisesti sisällyttää kasvatustieteiden syventäviä opintoja. Valinnaisiin opintoihin voidaan perustelluista syistä sisällyttää syventäviä opintoja, esim. jos ne kuuluvat monitieteisiin opintokokonaisuuksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Kasvatustieteiden tiedekunta