x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Matematiikka, 25 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- näkee koulu- ja yliopistomatematiikan välisiä yhteyksiä
- osaa työskentelytapoja, mukaanlukien monipuolinen opetusteknologia, joita hän voi soveltaa myös tulevassa opettajan työssään
- ymmärtää keskeisten matemaattisten käsitteiden ja aktiviteettien historialliset ja oppimispsykologiset kehityskaaret
- ymmärtää matematiikan yhteiskunnallis-kulttuurisen merkityksen
- osaa yhdistää matemaattisen ongelmanratkaisuperinteen yleisempään pedagogiseen ongelmanratkaisuun

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Opiskelija voi valita vähintään 5 op mainituista kursseista ja mahdollisen soveltavan projektin (5 op). Matematiikka 25 op -opintokokonaisuuden suorittaminen ei anna opintokelpoisuutta didaktisen matematiikan aineopintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Matematiikka

KASMAT2 Geometria, 5 op
KASMAT4 Analyysi opettajille, 5 op
KASLOE9.5 Soveltava projekti, 5 op
Kasvatustieteiden tiedekunta