Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/kasvatusyhteisöjen kehittäminen, 10 op

Sisältö


Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden tiedekunta
avaa kaikki

Harjoittelu/pedagoginen harjoittelu/kasvatusyhteisöjen kehittäminen

Suoritettava yksi allaolevista
Kasvatustieteiden tiedekunta