Valinnaiset opinnot / Elinikäinen oppiminen ja kasvatus, 84 op

Osaamistavoitteet

Elinikäisen oppimisen ja kasvatuksen hakukohteen opiskelijat suorittavat KK-tutkinnossaan valinnaisia opintoja yhteensä vähintään 84 op.

KK-tutkintoon tulee sisältyä yksi laaja valinnaisten opintojen kokonaisuus (50-60 op) jostakin muiden yksiköiden oppiaineesta/teemakokonaisuudesta.

Lisäksi opiskelija suorittaa 24-34 op muita valinnaisia opintoja. Nämä voivat muodostua joko yhden oppiaineen/teemakokonaisuuden opinnoista tai kahdesta kokonaisuudesta, jotka ovat laajuudeltaan vähintään 10 op.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon ei voi pääsääntöisesti sisällyttää kasvatustieteiden syventäviä opintoja. Valinnaisiin opintoihin voidaan perustelluista syistä sisällyttää syventäviä opintoja, esim. jos ne kuuluvat monitieteisiin opintokokonaisuuksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden tiedekunta
avaa kaikki
Kasvatustieteiden tiedekunta