Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esipetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot suoritettuaan opiskelijalla on varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen ja esiopetuksen pedagogiikkaan liittyvää laaja-alaista osaamista. Hän osaa toimia varhaiskasvatuksen moniammatillisissa yhteisöissä pedagogisena asiantuntijana ja hänellä on valmiuksia varhaiskasvatuksen johto- ja kehittämistehtäviin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot on tarkoitettu vain varhaiskasvatuksen hakukohteen opiskelijoille. Opintokokonaisuus on pakollinen kandidaatintutkinnon opiskelijoille.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Kasvatustieteiden tiedekunta