Julkisen talousjohtamisen ympäristön muutos, 20 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisen talousjohtamisen ympäristön muutos

Suoritettava 20–25 opintopistettä
Johtamiskorkeakoulu