Tutkimusta tukevat opinnot, 5 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tutkimusta tukevat opinnot

Johtamiskorkeakoulu