Julkisyhteisöjen laskentatoimen teoria, 15 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Julkisyhteisöjen laskentatoimen teoria

Johtamiskorkeakoulu