x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rauhan- ja konfliktintutkimus, 10–20 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa rauhan- ja konfliktintutkimuksen lähestymistavan kansainvälisissä suhteissa sekä kykenee tästä näkökulmasta käsin tarkastelemaan ja arvioimaan väkivallan, konfliktien sekä turvallisuuden muuttunutta agendaa sekä niihin liittyviä ratkaisumahdollisuuksia.

Sisältö

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:
- Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos 5 op
- Konfliktinratkaisu 5 op
- Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot 5 op
- Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Lisätiedot

Moduulin voi suorittaa suppeana (10 op) tai laajana (15?20 op). Moduuli koostuu sen suorittaville pakollisesta kulmakurssista Väkivallan uudet muodot ja turvallisuuskäsityksen muutos sekä kolmesta muusta valinnaisesta opintojaksosta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Rauhan- ja konfliktintutkimus

Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA41 sekä vähintään toisen moduulista valitsemansa opintojakson (POLKVA42 - POLKVA44). Opiskelija voi suorittaa moduulin myös laajana (15-20 op).
POLKVA42 Konfliktinratkaisu, 5 op
Johtamiskorkeakoulu