x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS20 Valtio-opin erikoistumisopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Osakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin valitsemaansa valtio-opin tutkimusalaan. Opiskelija suorittaa yhden vaihtoehtoisista temaattisista jaksoista, johon kuuluvat teokset erittelevät teemaan liittyviä teoreettisia lähestymistapoja, metodisia ratkaisuja ja käytettyjä aineistoja. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kytkeä oma tutkimusteemansa aihealueen tutkimusperinteeseen sekä soveltaa valtio-opin teorioita ja lähestymistapoja tutkielmansa aineistoon.

Sisältö

Opiskelijan on suoritettava vähintään yksi seuraavista politiikan erikoistumisalueista: Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät, Euroopan unioni, kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen, poliittinen filosofia, poliittinen kommunikointi ja retoriikka, poliittiset prosessit, poliittiset järjestelmät sekä puolueet ja vaalit.

Opiskelija voi sopia osakokonaisuudesta vastaavan opettajan tai pro gradu -tutkielmansa ohjaajan kanssa myös vaihtoehtoisten, oman pro gradu -tutkielmansa teemaan liittyvien teosten tai kurssien suorittamisesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Valtio-opin erikoistumisopinnot

Suoritettava yksi allaolevista
POLVOS22 Euroopan unioni, 10 op
POLVOS24 Poliittinen filosofia, 10 op
POLVOS26 Poliittiset prosessit, 10 op
POLVOS28 Puolueet ja vaalit, 10 op
Johtamiskorkeakoulu