x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen maisteriohjelman syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suorittaneella opiskelijalla on käytettävissään korkeakouluhallinnon analysointiin ja kehittämiseen tarvittavat teoreettiset, käsitteelliset ja menetelmälliset valmiudet. Opiskelija myös hallitsee tutkimusprosessin eri vaiheet ja osaa toteuttaa itsenäisesti tieteellisiin menetelmiin perustuvaa korkeakouluhallinnon tutkimusta. Opiskelijalla on valmiudet arvioida kriittisesti alansa tutkimusta sekä soveltaa asiantuntemustaan korkeakouluhallinnon kehittämiseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu