x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2017–2019
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Euroopan integraatio, syventävä kokonaisuus, 20–35 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan integraatiota koskevaa ajankohtaista tutkimuskirjallisuutta monipuolisesti useammalta tieteenalalta ja pystyy arvioimaan sitä kriittisesti. Hän osaa analysoida unionin sisäistä integraatiota ja sen ulkosuhteiden integraatiota eri näkökulmista. Hän on syventänyt ymmärrystään integraation poliittisista, oikeudellisista ja taloudellisista ulottuvuuksista ja pystyy kytkemään näihin kysymyksiin liittyviä teoreettisia lähestymistapoja ja metodisia ratkaisuja omaan tutkimusteemansa.

Sisältö

Euroopan poliittisen, taloudellisen ja oikeudellisen integraation teoria ja tutkimus, alueellinen integraatio EU:ssa ja muualla, EU:n ulkosuhdeintegraatio.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Moduuliin voi myös valita yhden vapaavalintaisen osion (muita Eurooppa-opintoja sopimuksen mukaan).

Kokonaisuudesta vastaava opettaja: Jean Monnet -professori Pami Aalto.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Euroopan integraatio, syventävä kokonaisuus

Kokonaismerkinnän saamiseksi suoritettava vähintään 20 op.
POLVOS22 Euroopan unioni, 10 op
KATYVS44 Eurooppa-vero-oikeus, 5 op
Johtamiskorkeakoulu